Wszystko o PIT 37 – czym jest i jak go rozliczać?

Każdy obywatel, któremu został nadany numer NIP, który rozpoczął pracę lub założył działalność gospodarczą, ma obowiązek sporządzenia imiennej informacji podatkowej, czyli deklaracji podatkowej PIT. Rozliczenie PIT jest roczne, obowiązuje za cały okres od stycznia do grudnia danego roku i rozlicza się go na początku kolejnego roku kalendarzowego. Jest to rozliczenie wynikające więc głównie z tytułu umowy – zlecenia lub tytułu stosunku pracy, a więc umowy o pracę.

Samo zeznanie podatkowe jest nieskomplikowane, a plusem tego jest wiele podpowiedzi, które można znaleźć w Internecie na jego temat.

Kto musi się rozliczać z przychodów opodatkowanych i jak to zrobić?

Do urzędu skarbowego muszą wpłynąć każdego roku wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu w PIT 37. Dotyczy to tych, którzy uzyskali przychody pracując na etapie lub na umowie zleceniu. Małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie, składając jedną deklarację PIT – PIT 37 online. W zeznaniu podatkowym PIT-37 rozliczenia dokonują podmioty uzyskujące dochód za pośrednictwem płatnika, czyli z tytułu działalności gospodarczej oraz pracownicy etatowi, którzy w celu rozliczenia się z urzędem otrzymują od pracodawcy PIT 11, zawierający szczegółowe dane na temat kwot składających się na roczne dochody pracownika, czyli wynikające ze stosunku służbowego. Ważne, aby pamiętać, że PIT online 37 nie służy do rozliczania przychodów ewidencjonowanych, robi się to na innym druku – PIT 28, wedle skali podatkowej, stworzonej przez ministerstwo finansów.

Komu powierzyć wypełnienie deklaracji PIT?

Generalnie rozliczenie wspólnie czy indywidualnie PIT 37 nie jest trudne, dlatego z powodzeniem można wykorzystać dowolny program PIT dostępny w sieci, można skorzystać z oficjalnych druków czy profilów zaufanych, wypełniając e-pity. Jeśli jednak Twoja sytuacja podatkowa jest dość skomplikowana i nie do końca wiesz, jak prawidłowo wypełnić deklarację lub nie chcesz popełnić pomyłki, wybierz się do biura rachunkowego. Tam też uzyskasz komplet informacji na temat rozliczenia np. zasiłków przedemerytalnych i innych świadczeń przedemerytalnych, jak potraktować dochody uzyskiwane przy rolniczych spółdzielniach produkcyjnych czy pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej, europejskiego obszaru gospodarczego albo z tytułu członkostwa i wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków społecznych. Samodzielne rozliczenia zwykle nie doliczają dochodów małoletnich dzieci, ponieważ nie ma takiego prawnego obowiązku.

Kogo dotyczy podatek dochodowy?

W podatku dochodowym, rozliczanym za pomocą PIT 37, chodzi o obowiązkowe świadczenia na państwo, których wysokość uzależniona jest właśnie od wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym. Co roku więc, jeśli kwota przynoszonych do domu wypłat się zmienia, może zmienić się również kwota podatku. Właśnie do takich celów podatkowych zostały wprowadzone specjalne skale, określające wysokość podatku dla danego podatnika, działające na tak zwanych ogólnych zasadach. Wysokość podatku to odpowiednio: 12% i 32%.

Jak wpisać do PIT świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Nie wszystkie otrzymywane pieniądze przyjdą pod adres podatnika w formie PIT 11. Ten zarezerwowany jest dla pracodawców oraz świadczeń wypłaconych przez ZUS. Jeśli chodzi o inne świadczenia, na przykład pochodzące z FGŚP, rozlicza się je w części D, poświęconej dochodom/stratom ze źródeł przychodów, w rubryce oznaczonej jako „źródła przychodów” – niewymienione w wierszach od 1 do 4.