Czy potrzebna jest licencja do pracy jako agent nieruchomości?

Licencje Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości to dokumenty, wydawane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Przesłankami do ubiegania się o taką licencję jest wykształcenie średnie, akceptacja regulaminu nadawania licencji oraz przyjęcie obowiązku stosowania się do Kodeksu Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości.

Jednak jak się okazuje, powyższe informacje to już przeszłość. 1 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa deregulująca obowiązek posiadania licencji agenta nieruchomości. Nie wymaga się już również posiadania wyższego wykształcenia, praktyk zawodowych oraz zawodowego egzaminu państwowego. Elementy wymagane przy rekrutacji po wejściu ustawy to zaświadczenie o niekaralności, posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wyrządzone szkody podczas wykonywania czynności zawodowych i pełna zdolność do czynności prawnych.

Mimo zniesienia obowiązku posiadania licencji, nadal jest ona mile widziana. Licencjonowany agent może liczyć na bardziej przychylne oko klientów i ich większe zaufanie. W dzisiejszych czasach, jest to najprawdziwsze świadectwo nabytych umiejętności i gwarantowanego profesjonalizmu.

Czy wyrobienie licencji jest nadal możliwe?

Okazuje się, że nadal istnieje możliwość wyrobienia licencji pośrednika nieruchomości, po prostu proces nie wygląda już tak samo jak przed ustawą z 2014 roku. Przesłanki, które nadal obowiązują, to te już wyżej przez nas wymienione. Należy zaznaczyć, że ubezpieczenie OC obowiązuje nawet pośredników bez licencji, a ma to na celu uniknięcie naprawdę przykrych sytuacji.

Jeżeli osoba aspirująca do zdobycia licencji pośrednika nieruchomości nie miała nigdy wcześniej styczności z charakterystyką zawodu, wówczas obowiązują ją 3 kroki procesu ubiegania się o dokument:

  • Podjęty i pozytywnie ukończony kurs agenta nieruchomości / kurs pośrednika nieruchomości który zgodny jest z minimum, ustanowionym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, czyli PRFN.
  • Złożenie przez egzaminatora ukończonego przez pretendenta egzaminu, który został zdany z wynikiem pozytywnym.
  • Złożenie elektronicznego wniosku o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami na oficjalnej stronie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony w sposób pozytywny, PFRN wydaje licencję, uprawniającą do wykonywania zawodu, na okres 3 lat od dnia wydania i podlega ona oczywiście procedurze odnowienia. Odnowienie licencji odbywa się niezmiennie co 3 lata, a koszt takiego procesu to 50 zł z dodatkowym VATem dla członków Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN oraz 95 zł z VATem dla osób niezrzeszonych.

Jak wygląda wyrobienie licencji dla osób z wykształceniem wyższym i praktyką zawodową?

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mogą również z powodzeniem ubiegać się o otrzymanie licencji. Muszą oni złożyć egzamin, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w danym regionie. Jeśli absolwent ukończył zarówno studia podyplomowe jak i pozytywnie zaliczył praktykę zawodową, może ubiegać się o licencję pośrednika lub zarządcy PFRN bez uprzednio ukończonego kursu i zdania egzaminu.

Jest pewien mały kruczek. Warunkiem ubiegania się o licencję w takim przypadku, jest rozpoczęcie studiów nie wcześniej niż w 2008 roku oraz zakończenie ich nie później niż w 2014 roku.